Spring naar de content

Hart van Udense burgemeester klopt voor Stichting Vrienden van Bernhoven

Geplaatst: dinsdag 16 maart 2021

Burgemeester Hellegers steunt de hartenactie van de Vrienden van Bernhoven en koopt, mede namens de gemeenteraad en het college van Uden 33 harten. “Wij staan met volle overtuiging achter de medewerkers in de zorg en met deze harten brengen wij graag onze complimenten over voor hun tomeloze inzet”, aldus de Udense burgervader.

Enorm veel waardering voor het zorgpersoneel

De uitbraak van het coronavirus nu een jaar geleden betekende voor al die zorgmedewerkers alle zeilen bijzetten. De pandemie legde het belang van goede zorg nog eens extra bloot. Ook burgemeester Hellegers werd bewust van het belang van die tomeloze inzet: “Mijn waardering voor al die mensen die in de zorg werken is alleen maar groter geworden. Daarom hoefde ik niet te twijfelen over mijn medewerking aan de hartenactie van Vrienden van Bernhoven. Met plezier heb ik 33 harten gekocht. En geweldige manier om je waardering voor de zorg extra tot uitdrukking te brengen. Temeer omdat ik weet dat de opbrengst besteed wordt aan het project ‘Beweeg je beter’. Een project dat zorgt voor extra faciliteiten in Bernhoven waardoor de patiënten meer en laagdrempeliger kunnen bewegen en in beweging kunnen blijven.”

In beweging blijven is ontzettend belangrijk!

Dat bewegen gezond is voor iedereen, is geen nieuws. Ook tijdens een ziekenhuisopname is bewegen belangrijk. Zo kan functionele achteruitgang voorkomen worden. Het herstel wordt dan al tijdens het verblijf in het ziekenhuis bevorderd. Daarom past het project ‘Beweeg je beter’ bij uitstek bij Gemeente Uden want Uden is een gemeente die investeert in allerlei programma’s die haar bewoners in beweging houden. “Samen werken we aan een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl voor iedereen”, legt de burgemeester uit. ”De hartenactie sluit hier perfect op aan”.

Burgemeester Hellegers vindt het fantastisch te zien dat stichting Vrienden van Bernhoven de schouders eronder zet met de hartenactie. “Ik besef dat niet alle faciliteiten gerealiseerd kunnen worden vanuit de reguliere zorgbudgetten. Door inzamelingsacties zorgen de Vrienden voor de mooie en zinvolle extra’s.”

“De zorg is een ongelooflijk belangrijke schakel in de samenleving”

Hellegers ervaart de coronaperiode als een heftige periode. Wat hem aan het hart gaat is dat de vrijheid van mensen beperkt is. Dat dit tot nu toe, zonder al te veel problemen aanvaard wordt, geeft hem vertrouwen in de mensen. “Mensen zien in dat deze maatregelen van belang zijn om het virus de kop in te drukken en te voorkomen dat de ziekenhuizen overspoeld worden met coronapatiënten. De zorg is een ongelooflijk belangrijke schakel in de samenleving. Daarom zeg ik het graag nog een keer: “mijn waardering hebben jullie, heel veel dank en hou vol”.