Spring naar de content

Kiwanis overhandigt cheque van € 1000, - aan kinder- en jongerenafdeling van Bernhoven

Geplaatst: donderdag 28 april 2016

Op dinsdag 26 april ontving Floor van den Bogaart, projectmedewerkster van de kinder- en jongerenafdeling van Bernhoven, een cheque uit handen van de heren Van der Veer, Smits, Franssen en Veendrick van de Kiwanis afdelingen Oss en Uden/Veghel.

De Kiwanis is een serviceclub die onder het motto: "Serving the Children of the World" acties uitvoeren en steunen met zowel sociale als culturele doelen. Hierbij hebben van oudsher doelen voor kinderen de voorkeur. “Vandaar dat we snel bij de kinder- en jongerenafdeling van Bernhoven uitkwamen. In 2013 steunden wij de deze afdeling met een groot bedrag waar toen de iPadtafel en het speelhuisje van zijn gerealiseerd. Om alles te onderhouden en eventuele nieuwe wensen in te willigen, steunen we hen nu nog drie keer jaarlijks met €1000,00”, aldus de heer van der Veer.

De Kiwanis in Oss hebben met Valentijnsdag Ossche broeders uitgedeeld en daarbij mensen verzocht vrijwillig een donatie te doen. De afdeling uit Uden/Veghel heeft onder andere geld opgehaald bij een jaarlijks golftoernooi en een kerstdiner voor mensen met een verstandelijke beperking. Van het bedrag dat ze jaarlijks ophalen, gaat een deel naar de kinder- en jongerenafdeling.

Floor van den Bogaart is erg blij met het bedrag. “Extra zaken die het verblijf voor kinderen in het ziekenhuis veraangenamen, moeten we zelf bekostigen. Daarom ben ik erg blij met het geld van Kiwanis. We hebben een aantal ideeën om het geld aan te besteden. Voor een kind is de route in een bed op weg naar de operatiekamer lang en spannend. Om hen af te leiden wil ik een stuurwiel kopen, waardoor zij al spelend ontspannen op de operatiekamer aankomen. Ideeën genoeg!”

V.l.n.r.: de heer van der Veer, de heer Veendrick, de heer Smits, de heer Franssen en Floor van den Bogaard.