Spring naar de content

ANBI

Stichting Vrienden van Bernhoven is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, dat is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze voldoet aan verschillende voorwaarden. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Naam van de organisatie

Stichting Vrienden van Bernhoven

KvK nummer

55457126

RSIN nummer

851721412

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Bernhoven

Bezoekadres: Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden

Postadres: Postbus 707, 5400 AS Uden

Voormalig adres: Gezondheidslaan 1 A, 5342 JW Oss

Telefoon: 0413 - 40 40 40

E-mail: info@vriendenvanbernhoven.nl

Website: www.vriendenvanbernhoven.nl

IBAN: NL58 RABO 0125 9632 11
 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële en materiële steun aan het ziekenhuis Bernhoven bij de uitvoering van taken die wel tot de doelstelling van het ziekenhuis zijn te rekenen, maar waarvan de kosten niet ten laste van diens exploitatierekening kunnen of mogen worden gebracht. De steun zal in het bijzonder zijn gericht op het ter beschikking stellen van effectieve voorzieningen ten behoeve van de patiënten en de bezoekers van het ziekenhuis, alsmede op het bevorderen van het verblijf- en werkklimaat in het ziekenhuis, alles in de ruimste zin.

Beleidsplan

Lees het beleidsplan 2018-2019 van Stichting Vrienden van Bernhoven.

  Bestuurssamenstelling 

  • Voorzitter: Vacant
  • Pauline Poiesz, DGA 2Pim B.V. (secretaris)
  • Sjang van Hout, Voormalig directielid Brova B.V. (penningmeester)
  • Geert van den Enden, Algemeen directeur Bernhoven (bestuurslid)              
  • Marcel Schenkels, Medisch leider kwaliteit & veiligheid Bernhoven (bestuurslid)
  • Stella van Emmerik, Manager communicatie & relaties Bernhoven (bestuurslid)

De bestuursleden werken onbezoldigd. Er zijn geen medewerkers in dienst van Stichting Vrienden van Bernhoven.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015