Spring naar de content

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Bernhoven telt zes enthousiaste leden met hart voor Bernhoven. Zij werken onbezoldigd. Er zijn geen medewerkers in dienst van Stichting Vrienden van Bernhoven.

Wie zijn wij?

Wobine Buijs-Glaudemans, voorzitter 

Mijn naam is Wobine Buijs- Glaudemans. In het dagelijks leven ben ik burgemeester van Oss, waar de polikliniek van Bernhoven is. Ik gun de inwoners van onze regio een fijn ziekenhuis dichtbij huis. Een plek waar patienten en familieleden zich op hun gemak voelen. Vrienden van Bernhoven omarmen het ziekenhuis en zetten zich in om het verblijf net wat aangenamer te maken.

 

Pauline Poiesz, secretaris

Mijn naam is Pauline Poiesz. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Praktijkmanager In Huisartsenpraktijk Het Medisch Huis in Veghel. Sinds de oprichting ben ik betrokken bij de Vrienden van Bernhoven. Ziek worden maakt mensen vaak kwetsbaar en is daarnaast heel ingrijpend voor patiënten en hun naasten. Hoe mooi is het dan om op actieve wijze bij te kunnen dragen aan een comfortabel verblijf van patiënten en bezoekers van Bernhoven. Dat is mijn drijfveer om mij al jaren in te zetten voor de Vrienden om van Bernhoven.

Sjang van Hout, penningmeester                                                     

Voormalig directielid van familiebedrijf Brova B.V. met de formules Hout Brox, Purdey en Duthler.

Ik wil mij inzetten voor de 'Vrienden van Bernhoven' om ervoor te zorgen dat de patiënten zich thuis voelen in deze mooie regio. Dus al het geld wat wij proberen binnen te halen wordt besteed aan een comfortabeler gezelliger ziekenhuis tijdens Uw opname. Hebt U nog ideeën laat het ons horen!

Mark van der Leest, bestuurslid zakelijke markt

Mijn naam is Mark van der Leest en ik ben werkzaam in de Automotive branche.

Ik zet mij graag in voor Vrienden van Bernhoven omdat ik graag wil dat mensen die noodgedwongen een bezoek moeten brengen aan "ons" ziekenhuis dit in een ontspannen sfeer doen. Dit kunnen we bereiken door zaken rondom het bezoek te vergemakkelijken middels aankleding en zaken die behandeling comfortabeler maken. Hiervoor is geld nodig en geld dat ik graag probeer te werven onder mijn netwerken.

Want een bezoek is al vervelend genoeg

 

Geert van den Enden, bestuurslid zakelijke markt

Bernhoven is een bijzondere gezondheidsorganisatie, waar ik me met hart en ziel voor inzet. Het belang van patiënten en hun naasten staat voorop. Met plezier zet ik me dan ook in om ook de stichting Vrienden van Bernhoven tot een succes te maken. Als algemeen directeur voel ik mij helemaal op mijn plek bij Bernhoven en draag ik graag mijn deel bij om als gezondheidsorganisatie voor de inwoners van onze regio een warme plek te kunnen bieden, zeker op die momenten dat onze zorg gewenst is.

 

Simone Gielen - Wijffels, bestuurslid particuliere markt en patiënten

Binnen Bernhoven ben ik zowel medisch leider van het zorgmodel acute zorg als intensivist (arts op de intensive care). Een opname en/of behandeling is voor een patiënt en zijn naaste meestal een spannende gebeurtenis, zeker indien dit zich acuut voordoet. Daarom vind ik het belangrijk om ervoor te zorgen dat de patiënt en/of zijn naaste zich zoveel mogelijk op zijn gemak voelt. Uiteraard is heldere communicatie en persoonlijke aandacht hiervoor een vereiste maar soms zijn het ook materiële zaken die hierin kunnen ondersteunen. Vrienden van Bernhoven zorgt, mede door inzet van donaties, voor het aangenamer maken van het verblijf voor de patiënt en hun naasten. Daarom zet ik me in voor Vrienden van Bernhoven.

Stella van Emmerik, bestuurslid PR en marketing

De Vrienden van Bernhoven is een bijzondere stichting. De stichting is een verbinding van de inwoners in de regio naar de patienten in ons ziekenhuis. Je kunt iets nalaten of toevoegen aan jouw ziekenhuis door bij te dragen aan wensen om het verblijf in Bernhoven te veraangenamen. Een bezoek aan een ziekenhuis is altijd spannend en raakt je diepste zijn. Ik ben blij dat ik, vanuit mijn functie als Manager Communicatie en Relaties, mijn bijdrage mag leveren in het bestuur van de Stichting.

Een bestuur met enthousiaste mensen met hart voor Bernhoven wordt ondersteund door Floor van den Bogaart. Zij is in Bernhoven het centrale aanspreekpunt voor alle vragen en activiteiten op het gebied van sponsoring en fondsenwerving. Desirée Peters verzorgt de secretariële ondersteuning.

Floor van den Bogaart

Desirée Peters

Bezoldigingsbeleid

De leden van het bestuur van stichting Vrienden van Bernhoven genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie daadwerkelijk gemaakte kosten.