Spring naar de content

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Bernhoven telt zeven enthousiaste leden met hart voor Bernhoven. Zij werken onbezoldigd. Er zijn geen medewerkers in dienst van Stichting Vrienden van Bernhoven. Graag stellen wij ons aan je voor.

Wie zijn wij?

Wobine Buijs-Glaudemans, voorzitter 

Mijn naam is Wobine Buijs- Glaudemans. In het dagelijks leven ben ik burgemeester van Oss, waar de polikliniek van Bernhoven is. Ik gun de inwoners van onze regio een fijn ziekenhuis dichtbij huis. Een plek waar patienten en familieleden zich op hun gemak voelen. Vrienden van Bernhoven omarmen het ziekenhuis en zetten zich in om het verblijf net wat aangenamer te maken.

 

Henriette van der Vaart, secretaris

Mijn naam is Henriette van der Vaart. In het dagelijks leven ben ik manager-HR/ organisatieadviseur en woon ik met mijn man Ferenc en zoon Matthijs in Veghel. Iedereen uit onze regio krijgt vroeg of laat, in meer of mindere mate te maken met de zorg die vanuit Bernhoven verricht wordt. ‘Ons ziekenhuis’ heeft impact op vele levens. Wat is het waardevol om deze impact zo positief mogelijk te laten zijn door een verblijf in Bernhoven comfortabeler te maken voor patiënten en hun naasten! Wat is het super mooi als we via de Stichting Vrienden van Bernhoven de regio hier continu bij kunnen betrekken! Dat is waarom ik me met veel energie en enthousiasme inzet voor de Vrienden van Bernhoven.

 

Mark van der Leest, penningmeester

Mijn naam is Mark van der Leest en ik ben werkzaam in de Automotive branche. Ik zet mij graag in voor Vrienden van Bernhoven omdat ik graag wil dat mensen die noodgedwongen een bezoek moeten brengen aan "ons" ziekenhuis dit in een ontspannen sfeer doen. Dit kunnen we bereiken door zaken rondom het bezoek te vergemakkelijken middels aankleding en zaken die behandeling comfortabeler maken. Hiervoor is geld nodig en geld dat ik graag probeer te werven onder mijn netwerken. Want een bezoek is al vervelend genoeg

Monique Pennings, bestuurslid zakelijke markt

Mijn naam is Monique Pennings en ik werk als Manager Media & Partnerships bij Jumbo Supermarkten op de afdeling Marketing. Ik bruis van energie en voel mij vitaal. Een goede gezondheid is één van de pijlers van vitaliteit. Bernhoven zet gezondheid voorop en doet er alles aan om de beste zorg te verlenen. Mijn energie zet ik graag in voor de Vrienden van Bernhoven om een verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken, zowel voor patiënten als familie en vrienden die op bezoek komen, en herstel te bespoedigen.

Joop Konings, bestuurslid zakelijke markt

Mijn naam is Joop Konings en ik werk al 34 jaar binnen Bernhoven, eerst Sint Anna ziekenhuis in Oss, daarna Bernhoven Oss en nu Uden. Ik werk voor afdeling Huisvesting & Techniek als inrichtingcoördinator en voor afdeling Schoonmaak & Onderhoud als procesondersteuner.

In mijn werk om bij projecten van de Vrienden te adviseren, ondersteunen en uiteindelijk te realiseren voor onze patiënten kom ik regelmatig in contact met de Vrienden van Bernhoven. In mijn nieuwe rol als bestuurder vind ik het erg fijn om vanuit die rol een andere en nieuwe bijdrage te kunnen leveren.

Inge Blokzijl - Boezeman, bestuurslid particuliere markt en patiënten

Mijn naam is Inge Blokzijl-Boezeman, getrouwd en moeder van 3 tieners, woonachtig in Uden. Sinds 2005 werk ik als kinderarts in Bernhoven, begonnen in Veghel en uiteraard nu in het mooie ziekenhuis in Uden. Als medisch leider van met name het polikliniekbedrijf zet ik mij naast de zorg voor kinderen ook in voor het continu verbeteren van de zorg en het vormgeven en uitvoeren van de strategische keuzes die we maken. In de beginjaren heb ik deel uit mogen maken van de Vrienden van Bernhoven en nu na een aantal jaren andere taken kom ik weer terug in het bestuur. Samen met de hele regio kunnen we het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken, want het is vaak al zo moeilijk en vervelend om er te moeten zijn. Daar zet ik mij graag voor in.

Stella van Emmerik, bestuurslid PR en marketing

De Vrienden van Bernhoven is een bijzondere stichting. De stichting is een verbinding van de inwoners in de regio naar de patienten in ons ziekenhuis. Je kunt iets nalaten of toevoegen aan jouw ziekenhuis door bij te dragen aan wensen om het verblijf in Bernhoven te veraangenamen. Een bezoek aan een ziekenhuis is altijd spannend en raakt je diepste zijn. Ik ben blij dat ik, vanuit mijn functie als Manager Communicatie en Relaties, mijn bijdrage mag leveren in het bestuur van de Stichting.

Een bestuur met enthousiaste mensen met hart voor Bernhoven wordt ondersteund door Floor van den Bogaart. Zij is in Bernhoven het centrale aanspreekpunt voor alle vragen en activiteiten op het gebied van sponsoring en fondsenwerving. Wendy Jansen - Raats verzorgt de secretariële ondersteuning.

Floor van den Bogaart

 

 

Bezoldigingsbeleid

De leden van het bestuur van stichting Vrienden van Bernhoven genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie daadwerkelijk gemaakte kosten.