Spring naar de content

Strategie

Waarom Stichting Vrienden van Bernhoven’?

De Stichting Vrienden van Bernhoven wil een verbinding maken tussen het ziekenhuis en de samenleving. Door de inwoners uit het verzorgingsgebied te betrekken bij hún ziekenhuis. Leidraad hierin is de belofte van Bernhoven die ook voor de Vrienden van Bernhoven geldt, namelijk dat wij werken vanuit liefde voor mensen.

Hoe krijgen we dit voor elkaar?

De vriendenstichting heeft haar bestaansrecht door het verkrijgen van fondsen en gelden om wensen te realiseren. Dit doet het bestuur in samenwerking met patiënten en hun naasten, inwoners uit de regio, ondernemers, medewerkers en vrijwilligers van Bernhoven. Vanuit een liefdevolle verbinding zetten wij ons samen in om het verblijf voor de patiënten van Bernhoven te veraangenamen. Waardevol, want gezondheid is een groot goed!

Wat doen we?

De Stichting Vrienden van Bernhoven, zet zich onafhankelijk en belangeloos in om het verblijf van de patiënt zo aangenaam, sfeervol en aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit zorgt namelijk voor minder stress, voor rust en voor een sneller herstel. Een sfeervolle omgeving draagt mede bij aan het welbevinden van onze patiënten en bezoekers. Het gaat om extra’s die niet uit het reguliere zorgbudget betaald kunnen worden. Het zorgbudget is namelijk uitsluitend bestemd voor het verlenen van zorg.

De wensen hebben raakvlakken met: