Spring naar de content

Onze wensen

Altijd iets te wensen.....uit liefde voor mensen.

Vanaf de start van de Stichting Vrienden van Bernhoven hebben we al heel veel mogen en kunnen doen. Dankzij alle particulieren en bedrijven die ons werk een warm hart toedragen. Alle Vrienden, van klein tot groot, hebben samen het verschil gemaakt. Veel dank daarvoor! Onder 'Gerealiseerde wensen' leest u meer over de projecten die wij de afgelopen periode met uw steun hebben mogen realiseren. Daarnaast blijven we wensen ('Overige wensen') die we ontzettend graag met uw steun voor onze patienten en hun naasten willen realiseren. In 2019/2020 is onze grote wens het realiseren van de aankleding van de polikliniek oncologie met de 'Ruimte van verbinding'.