Spring naar de content

Onze wensen

Altijd iets te wensen.....uit liefde voor mensen.

Vanaf de start van de Stichting Vrienden van Bernhoven hebben we al heel veel mogen en kunnen doen. Dankzij alle particulieren en bedrijven die ons werk een warm hart toedragen. Alle Vrienden, van klein tot groot, hebben samen het verschil gemaakt. Veel dank daarvoor! Onder 'Gerealiseerde wensen' leest u meer over de projecten die wij de afgelopen periode met uw steun hebben mogen realiseren. Daarnaast blijven we wensen ('Overige wensen') die we ontzettend graag met uw steun voor onze patienten en hun naasten willen realiseren. In 2019 is onze grote wens het realiseren van de aankleding van de polikliniek oncologie met de 'Ruimte van verbinding'.

'Ruimte van verbinding'

Voor de polikliek oncologie willen de Vrienden van Bernhoven zich nu inzetten om de polikliniek fraai vorm te geven. We weten uit onderzoek dat een mooie omgeving een positieve invloed heeft op het welbevinden van patiënten. Met het bouwen van de polikliniek oncologie is er straks binnen Bernhoven één plek voor poliklinische oncologische zorg voor de oncologiepatiënten. Voor de patiënt betekent dat kortere wachttijden, meer gecombineerde afspraken op één dag en duidelijkere communicatie over behandelmogelijkheden. De polikliniek oncologie wordt april 2020 geopend dankzij een grote gift. Bovendien willen we voor deze polikliniek oncologie een ‘Ruimte van verbinding’ realiseren. 

Aanleiding

Wanneer je als oncologiepatiënt de kamer verlaat en een intensief gesprek hebt gehad, loop je de wachtkamer door en daar sta je dan, op de ziekenhuisgang. Vele patiënten kunnen na zo’n moment niet direct naar huis omdat zij het nieuws eerst enigszins willen verwerken. In de huidige situatie vindt dit verwerkingsproces plaats in een openbare publiekelijke ruimte. Uit onderzoek bij onze oncologiepatiënten is gebleken dat er behoefte is aan een privéruimte om het nieuws te verwerken. We noemen deze ruimte de ‘Ruimte van verbinding’. Enkele inspiratiebeelden:

De Vrienden van Bernhoven willen het financieel mogelijk maken om samen deze ruimte te realiseren voor patiënten en personeel. De 'Ruimte van verbinding' wordt een ruimte voor rust en privacy. Die tegelijkertijd open is en ontmoetingen stimuleert. Een ruimte waarin verbinding ontstaat, verbinding tussen mensen en de omgeving.

Draagt u hier graag uw financiele steentje aan bij? Uw bijdrage kunt overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0125 9632 11 t.n.v. Stichting Vrienden van Bernhoven onder vermelding van 'MPO' of gebruik het aanmeldformulier 'Word Vriend'.