Spring naar de content

Beweeg je beter

Beweeg je beter

Tijdens een ziekenhuisopname bewegen patiënten erg weinig. Te weinig. Het is niet zo vreemd dat er weinig bewogen wordt in een ziekenhuis. De omgeving op veel afdelingen stimuleert weinig tot bewegen. Stoelen staan meestal ergens in een hoek, terwijl het bed centraal in de kamer staat. De gangen zijn saai en er is geen gezellige plek om andere patiënten te ontmoeten of om even te fietsen op een hometrainer. Te weinig bewegen en het bijkomend functieverlies kan leiden tot een hoger risico op complicaties na de operatie, een langere opnameduur en verlies van zelfredzaamheid. Patiënten die voorafgaand aan een ziekenhuisopname nog thuis woonden, kunnen dit na een ziekenhuisopname soms niet meer. Door alvast te oefenen en te bewegen tijdens zo’n ziekenhuisopname valt er dus veel winst te behalen.

Dit kan anders

Op verschillende verpleegafdelingen wordt een huiskamer ingericht met de mogelijkheid voor de patiënt om samen te komen en ook om samen te oefenen. Zo staat er een handfiets, een hometrainer en een DI fiets waardoor de patiënt virtueel in de omgeving kan fietsen. De gang op de verpleegafdeling wordt gepimpt zodat de patiënt gestimuleerd wordt een rondje over de gang te gaan lopen. Daarnaast wordt ingezet op de onmisbare schakel in de zorg, de zorgmedewerkers. Aan hen wordt gevraagd om de patiënt te blijven uitnodigen te gaan bewegen. De zorgmedewerkers worden hierbij ondersteund door een groep geschoolde vrijwilligers. 

Kom ook in beweging!

De Vrienden van Bernhoven willen samen met jou in beweging komen. Daarom hebben wij het project ‘Beweeg je beter’ omarmd. Dit omdat het belang van bewegen vaak wordt onderschat terwijl we eigenlijk allemaal weten hoe belangrijk bewegen is. Ons doel is om door middels van donaties het benodigde bedrag van €200.000,- bij elkaar te krijgen. Hiermee kunnen we zes verpleegafdelingen in beweging krijgen! Een uitdagend bedrag maar ook een bedrag dat niet te financieren is vanuit de reguliere zorgbudgetten. De inkomstenstroom zal bepalen hoeveel afdelingen we in beweging kunnen krijgen. De uitvoering is dus per afdeling (deelproject).

Kosten

€200.000,00

Kunnen we op jouw steun rekenen? We zijn er bijna!

Doneer direct. Ook kun je een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 58 RABO 0125 9632 11 t.n.v. Stichting Vrienden van Bernhoven onder vermelding van ‘Beweeg je beter' of een betaalverzoek aanvragen.