Spring naar de content

3D-sensor

Veiligheid zonder de vrijheid te beperken

Een veel voorkomend probleem in de zorg is dat cliënten die begeleiding nodig hebben ’s nachts in hun eentje, zonder een zorgverlener in de buurt, uit bed stappen. Dat komt niet alleen in thuissituaties voor, ook in het ziekenhuis. Zeker oudere patiënten die zijn opgenomen kunnen in verwarring raken door de nieuwe omgeving, en dan gaan dwalen. Als ze vallen, breken ze gemakkelijker een been of een heup doordat hun botten poreuzer zijn dan die van jongere mensen. Natuurlijk is er de optie patiënten te fixeren, ze worden dan in hun bewegingsvrijheid beperkt door, bijvoorbeeld, pols- of enkelbanden of bedhekken, maar die vrijheidsbeperking is tegelijkertijd ook het bezwaar van de maatregel. Gelukkig zijn er ook oplossingen die niet belastend zijn. Een daarvan: de 3D-sensor.

De 3D-sensor maakt een infraroodanalyse van de situatie in en om het bed. Het systeem detecteert onder andere of een patiënt in bed ligt, overeind komt, op de rand van het bed zit, uit bed gaat dan wel is (en hoe lang) of uit het bed is gerold. Een groot voordeel van het systeem is dat er geen camera aan te pas komt, zodat de privacy van de patiënt gewaarborgd blijft.

De Vrienden van Bernhoven willen er graag aan bijdragen dat patiënten op een zo humaan mogelijke manier worden gemonitord. Dat past ook bij de ambitie van Bernhoven om in 2016 het meest mensgerichte ziekenhuis te zijn. Het is mede daarom dat Johan van der Heide, bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van Bernhoven, te kennen gaf dat hij zelf geen cadeaus wilde ontvangen, maar liever een bijdrage zag aan dit project.

Totaal gewenst bedrag voor de 3D-sensor: € 20.000,-*.

* Mocht voor het door u gekozen project het gewenste bedrag zijn behaald, dan bewaren we uw bijdrage voor toekomstige projecten.