Spring naar de content

Een comfortabele stoel

een belangrijk verschil voor pijnpatiënten

Pijn heeft een grote invloed op het dagelijks leven en welbevinden van mensen. Daarom is pijnbestrijding binnen Bernhoven een belangrijk aandachtsgebied. Het Regionaal Pijn Centrum (RPC) van het ziekenhuis geniet een grote naamsbekendheid. Het centrum behandelt patiënten met ernstige of chronische pijn. Het RPC streeft ernaar de pijn te reduceren, dan wel patiënten te leren hoe ze met hun pijn om moeten gaan. Daarvoor wil het centrum voor hen een zo comfortabel mogelijke omgeving creëren.

Een van de middelen die het RPC daarvoor wil inzetten is een comfortabele verrijdbare stoel. Voor patiënten met ernstige pijnklachten zijn reguliere stoelen vaak niet geschikt. In de transport-/relaxstoel kunnen patiënten van en naar de behandelkamer worden gereden. Na de behandeling kunnen ze erin uitrusten en waar nodig – bijvoorbeeld als ze zich niet lekker voelen – kan de stoel in de ligstand gezet worden. Bovendien zorgt de stoel er ook voor dat de patiënt meer comfort ervaart; voorheen gingen pijnpatiënten nog in bed. De wens: twee stoelen. De Vrienden van Bernhoven dragen dit project een zeer warm hart toe.

Het bedrag dat nodig was voor twee transport-/relaxstoelen: € 5.000,-.

Op 27 augustus 2014 zijn de stoelen in gebruik genomen door teamleider Jolanda van Gent-van Well en pijnbehandel assistente Selma Leijdens.