Spring naar de content

Kiwanispoppen

In een ziekenhuis moeten liggen is een niet alledaagse en per definitie vaak ingrijpende gebeurtenis. Voor zowel jong als oud. Waar volwassenen in staat zijn om hun zorgen of angsten onder woorden te brengen, is dat voor een kind niet altijd even gemakkelijk. Om het kind te helpen zich te uiten over wat het voelt bij een ziekenhuisopname en een ingreep is er de zogenoemde Kiwanispop.

Op de kinder- en jongerenafdeling zijn altijd pedagogisch medewerkers die het kind begeleiden tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Maar soms kan het lastig zijn om te vertellen wat je voelt. Dan kan de pedagogisch medewerker de hulp van een Kiwanispop inroepen. De pop vergezelt het kind tijdens de afspraken met dokter en/of verpleegkundige. Ook zij kunnen dankzij de pop het juiste gesprek met het kind aangaan. De pop helpt dan om het kind zich te laten uiten over wat een opname en behandeling betekent voor hem of haar. Zo kan de Kiwanispop een positieve invloed hebben op het verblijf en de behandeling. Als de verpleegkundige via de pop bijvoorbeeld aanwijst waar een infuus moet worden gezet en waarom, helpt de pop het kind om te vertellen of het zo’n infuus spannend vindt en waarom. Omdat de pop naar eigen inzicht kan worden ingekleurd en ‘opgepimpt’ wordt de pop echt een maatje tijdens de opname in het ziekenhuis. En vanzelfsprekend mag de pop mee naar huis.