Spring naar de content

Onze grootste wens

Kanker raakt en is dichtbij

Bernhoven heeft hard gewerkt aan de realisatie van de polikliniek oncologie. 

Op de polikliniek oncologie werken zorgverleners van verschillende specialismen samen om onze patiënten de allerbeste oncologische zorg te bieden. Voor de patiënt betekent dat kortere wachttijden, meer gecombineerde afspraken op een dag en duidelijkere communicatie over behandelmogelijkheden.

‘Ruimte van Verbinding’

Een belangrijk  onderdeel van de nieuwe polikliniek oncologie is de ‘Ruimte van Verbinding’. Een fijne plek die rust, warmte, vriendelijkheid en veiligheid uitstraalt. In de aankleding van de nieuwe polikliniek zoekt Bernhoven ook de verbinding met de natuur van de Maashorst. De wens om deze speciale ruimte te realiseren komt voort uit gesprekken met (ex-)patiënten. Zij gaven aan behoefte te hebben aan een veilige omgeving om de soms heftige gesprekken met hun behandelaars te kunnen verwerken. Daarnaast biedt de ‘Ruimte van Verbinding’ de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten voor hen die dat willen. 

De Vrienden van Bernhoven willen het financieel mogelijk maken om samen deze ruimte te realiseren. De eerste giften zijn binnen, maar we zijn er nog niet. Draag ook uw steentje bij! Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL 58 RABO 0125 9632 11 t.n.v. Stichting Vrienden van Bernhoven onder vermelding van ‘oncologisch centrum’ of vraag een betaalverzoek aan.