Spring naar de content

Muziek op de IC

Met muziek willen we de impact beperken van een IC opname voor de patiënt én familie.

Onderzoek bevestigt dat muziek, bij de patiënt aan het bed, een positieve werking kan hebben op pijn en angst, waardoor er minder sedatie (narcosemiddelen), anxiolytica (medicatie tegen angst) en pijnmedicatie nodig is bij intensive care patiënten. Hiervoor willen we Ipads aanschaffen met een muziekabonnement en een maandelijks bezoek van MuzIC realiseren. Een stichting met speciaal opgeleide muzikanten die worden begeleid, getraind en opgeleid door IC-professionals en aan bed van de IC patiënt muziek laten klinken.

Draag jij je muzikale steentje bij?

De Vrienden van Bernhoven willen samen met jou de muziek laten klinken. Ons doel is om door middels van donaties het benodigde bedrag van €5000,- bij elkaar te krijgen. Help jij ons mee deze wens in vervulling te laten gaan?

Doneer direct. Ook kun je een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 58 RABO 0125 9632 11 t.n.v. Stichting Vrienden van Bernhoven onder vermelding van ‘muziek op de IC' of een betaalverzoek aanvragen.

  • Kosten Ipads met muziekabonnement: €1000,-
  • Kosten maandelijks bezoek MuzIC: €4000,- per jaar