Spring naar de content

Onze grootste wens

Soms moet je durven dromen en één zo'n droom is het realiseren van een Multidisciplinaire Polikliniek Oncologie (MPO) in Bernhoven. Een belangrijk project, want dit draait om het welbevinden van patiënten met kanker. De Stichting Vrienden van Bernhoven ondersteunt dit werk van harte en heeft daarom in 2019 het MPO als hoofddoel van haar activiteiten benoemd.

Bijna iedereen krijgt van heel dichtbij te maken met de impact van kanker. Want in Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 116.000 mensen kanker. Dat komt neer op 13 mensen per uur. Ook Bernhoven ziet veel patiënten met kanker. Het is een groeiende groep patiënten. Het doel voor deze patiëntengroep is dat zij zich beter op hun gemak en veilig voelen, dat de ziekenhuisomgeving comfortabel aanvoelt en ook meer privacy geeft. Al met al een plek die het welzijn bevorderd. Op dit moment is de oncologische zorg in Bernhoven verspreid georganiseerd, dat wil zeggen dat er nog geen centrale plek voor patiënten met kanker is opgericht. Met de Multidisciplinaire Polikliniek Oncologie creëren we deze centrale plaats binnen Bernhoven waar patiënten terecht kunnen voor polikliniekbezoeken en behandelingen.

Draagt u hier graag uw financiele steentje aan bij? Uw bijdrage kunt overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0125 9632 11 t.n.v. Stichting Vrienden van Bernhoven onder vermelding van 'MPO' of gebruik het aanmeldformulier 'Word Vriend'.