Spring naar de content

Onze grootste wens

'Paviljoen van verbinding'

In 2019 is onze grote wens het realiseren van het 'Palviljoen van verbinding'. Een belangrijk project, want dit draait om het welbevinden van patiënten met kanker. De Stichting Vrienden van Bernhoven ondersteunt dit werk van harte en heeft daarom in 2019 de 'Paviljoen van verbinding' als hoofddoel van haar activiteiten benoemd. Het 'Paviljoen van verbinding' is een ruimte voor de poli oncologie. Met het bouwen van de poli oncologie is er straks binnen Bernhoven één plek voor poliklinische oncologische zorg voor de oncologiepatiënten. Voor de patiënt betekent dat kortere wachttijden, meer gecombineerde afspraken op één dag en duidelijkere communicatie over behandelmogelijkheden. De poli oncologie wordt maart 2020 geopend dankzij een grote gift.

Aanleiding

Wanneer je als oncologiepatiënt de kamer verlaat en een intensief gesprek hebt gehad, loop je de wachtkamer door en daar sta je dan, op de ziekenhuisgang. Vele patiënten kunnen na zo’n moment niet direct naar huis omdat zij het nieuws eerst enigszins willen verwerken. In de huidige situatie vindt dit verwerkingsproces plaats in een openbare publiekelijke ruimte. Uit onderzoek bij onze oncologiepatiënten is gebleken dat er behoefte is aan een privéruimte om het nieuws te verwerken. We noemen deze ruimte het ‘Paviljoen van verbinding’. Enkele inspiratiebeelden:

De Vrienden van Bernhoven willen het financieel mogelijk maken om samen deze ruimte te realiseren voor patiënten en personeel. Het 'Paviljoen van verbinding' wordt een ruimte voor rust en privacy. Die tegelijkertijd open is en ontmoetingen stimuleert. Een ruimte waarin verbinding ontstaat, verbinding tussen mensen en de omgeving.

Draagt u hier graag uw financiele steentje aan bij? Uw bijdrage kunt overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0125 9632 11 t.n.v. Stichting Vrienden van Bernhoven onder vermelding van 'MPO' of gebruik het aanmeldformulier 'Word Vriend'.