Spring naar de content

Kwetsbare ouderen

Wanneer ouderen in het ziekenhuis worden opgenomen, raken zij vaak verward en gedesoriënteerd. Een goed op de patiënt afgestemde omgeving bevordert het welzijn van oudere mensen die verward en ziek zijn. Met doordachte aanpassingen om hen heen functioneren zij prettiger. Zo kan de Vrienden van Bernhoven de onrust bij deze ouderen tijdens een opname verminderen.

Momenteel worden de wensen voor deze doelgroep verzameld en getoetst bij het Stichtingsbestuur.