Spring naar de content

Steun ons!

Samen sta je sterk en alleen dan kan je succes hebben!

Met vrienden om je heen voel je je beter. Zeker als je in het ziekenhuis ligt. Word ook een vriend! Uw steun is van harte welkom!

Hartsvriend worden? Bedrijfsvriend worden? 

Doneer uw bijdrage op NL 58 RABO 0125 9632 11, vraag een betaalverzoek aan of scan één van onderstaande QR codes:

            €10

             €15

            €20

Doneren en de Belastingdienst

De Stichting Vrienden van Bernhoven beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een particuliere gift aan een ANBI-erkende instantie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.

Daarnaast zijn er nog vele manieren om als particulier de Vrienden van Bernhoven te steunen. U kunt daarbij denken aan een notariële schenking, een schenking uit een nalatenschap of een fonds op naam. Ook een bijdrage aan een actie of evenement behoort tot de mogelijkheden.

Weten welke projecten al tot stand zijn gekomen? Klik hier voor een actueel overzicht.