Spring naar de content

Word Bedrijfsvriend

In 2010 zijn de Vrienden van Bernhoven van start gegaan. Met deze Vriendengroep wil Bernhoven succesvolle relaties opbouwen met het bedrijfsleven in de regio Oss – Uden – Veghel. Door samen te werken ontstaan er kansen op het gebied van innovatie en mensgericht werken. Met de financiële bijdrage van de Vrienden van Bernhoven kan het ziekenhuis projecten realiseren die niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. Projecten die erop gericht zijn het welzijn van de patiënten te verbeteren. Weten welke projecten al tot stand zijn gekomen? Klik hier voor een actueel overzicht. 

Wat is een Bedrijfsvriend van Bernhoven? In onze optiek is het een ondernemer met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Iemand die net als wij onderstreept dat we samen, door onze krachten te bundelen, meer tot stand kunnen brengen en meer kunnen betekenen voor onze omgeving. Maar ook voor elkaar. 

Wij verwelkomen je graag als Bedrijfsvriend. Je kunt ervoor kiezen een bijdrage te leveren aan een specifiek project. Ook is reguliere steun van harte welkom. Je bijdrage kun je overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0125 9632 11 t.n.v. Stichting Vrienden van Bernhoven met eventueeel de vermelding van de projectnaam of vraag een betaalverzoek aan.

Wilt u weten wie tot onze groep Bedrijfsvrienden behoort? Klik dan hier.

Doneren als Bedrijfsvriend en de Belastingdienst
De Stichting Vrienden van Bernhoven beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift aan een ANBI-erkende instantie is aftrekbaar. Bedrijven kunnen net als particulieren giften aan goede doelen aftrekken van de belasting.