Spring naar de content

Hoe wordt u Bedrijfsvriend?

Wij verwelkomen u graag als Bedrijfsvriend. U kunt ervoor kiezen een bijdrage te leveren aan een specifiek project. Ook is reguliere steun van harte welkom. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0125 9632 11 t.n.v. Stichting Vrienden van Bernhoven met eventueeel de vermelding van de projectnaam of gebruik het aanmeldformulier 'Word Bedrijfsvriend'.

Weten welke projecten al tot stand zijn gekomen? Klik hier voor een actueel overzicht. Wilt u weten wie tot onze groep Bedrijfsvrienden behoort? Klik dan hier.

Steun als Bedrijfsvriend en de Belastingdienst
De Stichting Vrienden van Bernhoven beschikt over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift aan een ANBI-erkende instantie is aftrekbaar. Bedrijven kunnen net als particulieren giften aan goede doelen aftrekken van de belasting.