Skip to Content

ANBI-status

De Stichting Vrienden van Bernhoven is door de Belastingdienst beoordeeld als een ANBI. Dat is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI-status krijgen, als deze voldoet aan verschillende voorwaarden.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.